Department of Relativistic Astrophysics and Cosmology
 
 
Mathematica notebooks
Mathematica Player
   
   
   
    from to  
  res per page (22 res)  

[<] [1] [2] [3] [4] [>]

7. Zdzisław A. Golda
Równania rekurencyjne dla wielomianów ortogonalnych
[abstract] [open]

Abstract:
Słowa kluczowe: metody matematyczne, computer algebra teaching

8. Zdzisław A. Golda
Funkcje Bessela
Journal [abstract] [open]

Abstract:
Słowa kluczowe: metody matematyczne, computer algebra teaching

9. Zdzisław A. Golda
Równania rekurencyjne dla funkcji Bessela
[abstract] [open]

Abstract:
Słowa kluczowe: metody matematyczne, computer algebra teaching

10. Zdzisław A. Golda
Granice ciągów - zadania
[abstract] [open]

Abstract:
Słowa kluczowe: metody matematyczne, computer algebra teaching

11. Andrzej Woszczyna
Skalar Ricciego przestrzeni Robertsona-Walkera
[abstract] [open]

Abstract:
Zadanie: W przestrzeni Robertsona-Walkera znaleźć relację pomiędzy skalarem krzywizny R^4 oraz skalarem krzywizny hiperpowierzchni stałego czasu R^3. Słowa kluczowe: kosmologia matematyczna, zbiór zadań

12. Andrzej Woszczyna
Dalambercjan w przestrzeni Robertsona-Walkera (parametryzacja kartezjańska)
[abstract] [open]

Abstract:
Zadanie: Napisać w jawnej postaci dalambercjan funkcji skalarnej w przestrzeni Robertsona-Walkera oraz laplasjan tej funkcji na hiperpowierzchniach stałego czasu. Znalaźć relację pomiędzy tymi wielkościami. Wykonać rachunek w parametryzacji kartezjańskiej. Słowa kluczowe: kosmologia matematyczna, zbiór zadań

[<] [1] [2] [3] [4] [>]