Department of Relativistic Astrophysics and Cosmology
 
 
Mathematica notebooks
Mathematica Player
   
   
   
    from to  
  res per page (22 res)  

[<] [1] [2] [3] [4]

19. Andrzej Woszczyna
Dyspersja fal dźwiękowych we wszechświecie radiacyjnym (gauge ortogonalny)
[abstract] [open]

Abstract:
Zadanie: Posługując się równaniem (4.9) Bardeena (J. M. Bardeen (1980) Phys. Rev. D 22 (8) 1882-1905) wyznaczyć prędkość grupową fal akustycznych we wszechświecie zdominowanym przez promieniowanie. Czy krzywizna wpływa na dyspersję fal? Słowa kluczowe: kosmologia matematyczna, zbiór zadań

20. Andrzej Woszczyna, Wojciech Czaja
Zaburzenie skalarne: gauge podłużny (I)
[abstract] [open]

Abstract:
Zadanie: We wszechświecie jednorodnym izotropowym wypełnionym cieczą o równaniu stanu p=p(ϵ) propaguje się zaburzenie gęstości zależne od jednej kartezjańskiej zmiennej przestrzennej z. Wyrazić zaburzoną metrykę w cechowaniu podłużnym. Wyliczyć równanie propagacji tego zaburzenia. Słowa kluczowe: kosmologia matematyczna, zbiór zadań.

21. Andrzej Woszczyna, Wojciech Czaja
Zaburzenie skalarne: gauge podłużny (II)
[abstract] [open]

Abstract:
Zadanie: Równanie perturbacyjne Brandenbergera, Kahna, Pressa sprowadzić do równania d'Alemberta. Słowa kluczowe: kosmologia matematyczna, zbiór zadań

22. Andrzej Woszczyna
Niezmienniczość potencjałów Bardeena przy transformacjach gauge
[abstract] [open]

Abstract:
Zadanie: Dla zaburzeń skalarnych przestrzeni Robertsona-Walkera znaleźć ogólną postać gauge-inwariantnego potencjału skonstruowanego z metryki i jej pochodnych rzędu n≤1. Słowa kluczowe: kosmologia matematyczna, zbiór zadań

[<] [1] [2] [3] [4]