Department of Relativistic Astrophysics and Cosmology
 
 
Mathematica notebooks
Mathematica Player
   
   
   
    from to  
  res per page (10 res)  

[1] [2] [>]

1. Andrzej Woszczyna
Gruby solenoid
[abstract] [open]

Abstract:
Zadanie: Znaleźć taki kształt (grubość) uzwojenia b[z] solenoidu o długosci 2L i promieniu rdzenia a, aby prąd J indukował w osi rdzenia żądane pole magnetyczne H[\[Zeta]]. Jaki kształt ma uzwojenie jeśli pole H[\[Zeta]] narasta w osi liniowo. (z cyklu: "Proste zadania z algebry komputerowej"). Słowa kluczowe: computer algebra teaching

2. Andrzej Woszczyna
Materiały do wykładu Systemów Algebry Komputerowej
[abstract] [download]

Abstract:
Zestaw demonstrujący działanie podstawowych poleceń języka Mathematica, zamieszczony w postaci spakowanej (zip). Słowa kluczowe: computer algebra teaching

3. Andrzej Woszczyna
Równania Friedmana
[abstract] [open]

Abstract:
Zadanie: Posługując się metryką Robertsona-Walkera i równaniami Einsteina wyprowadzić równania Friedmana. Słowa kluczowe: kosmologia matematyczna, zbiór zadań, (computer algebra teaching)

4. Andrzej Woszczyna
Wahadło z tłumieniem i wymuszeniem harmonicznym
[abstract] [open]

Abstract:
Zadanie Zbadać ruch wahadła z harmonicznym wymuszeniem, zanużonego w ośrodku tłumiącym. Narysować trajektorię układu w przestrzeni fazowej. Warunki początkowe zadać losowo. (z cyklu: "Proste zadania z algebry komputerowej"). Słowa kluczowe: computer algebra teaching

5. Zdzisław A. Golda
Wielomiany ortogonalne
[abstract] [open]

Abstract:
Słowa kluczowe: metody matematyczne, computer algebra teaching

6. Zdzisław A. Golda
Układy ortogonalne funkcji - zadania
[abstract] [open]

Abstract:
Słowa kluczowe: metody matematyczne, computer algebra teaching

[1] [2] [>]